image/svg+xml
image/svg+xml

SIK SORULAN SORULAR1. Hazırlık sınıflarında eğitim nasıldır?
İngilizce Hazırlık Sınıflarının akademik takvimi toplam 28 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Toplam Eğitim saati 672 saattir. İngilizce Hazırlık Sınıflarına kayıtlarının ardından seviye gruplarına ayrılan öğrenciler okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin edinimine yönelik yoğun bir dil eğitimi programını izlerler.

2. İngilizce hazırlık sınıflarında okumanın kazançları nelerdir?
 Artık sadece bir dili bilmenin bile çok yeterli olmadığı günümüz koşullarında, İngilizce bilmek pek çok iş başvurusu için temel koşul olma özelliğini korumaktadır. Öğrencilerimiz kendilerine tanınan kaliteli eğitim olanağından yararlanarak gelecekleri için çok önemli bir yatırımı yapmış olmanın yanı sıra, alanları ile ilgili mesleki becerilerini geliştirebilmek için çok gerekli olan dil düzeyini oluşturma şansını da İngilizce Hazırlık Sınıflarında yakalayacaklardır.

3. “Zorunlu hazırlık” ve “İsteğe bağlı hazırlık” ne demektir?
“Zorunlu hazırlık” kayıt yaptırdığı bölümünde %30 ya da %100 İngilizce eğitim alacak öğrenciler içindir.
“İsteğe bağlı İngilizce hazırlık” ise %100 Türkçe eğitim veren bölüm öğrencilerinin aldığı zorunlu olmayan hazırlık programıdır.
 
4. İngilizce Hazırlık Programı’nda isteğe bağlı olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler, hazırlık programına katılabilmek için ne yapmalıdır?
Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölümler haricinde de üniversitemizin pek çok bölümünde öğrenciler İsteğe bağlı hazırlık okumak için müracatta bulunabilir. Bunun için, e-devlet üzerinden kayıt yaptıranların İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK OKUMAK İSTİYOR MUSUNUZ? sorusuna EVET seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Şahsen kayıt yaptıranlar ise üniversiteye önkayıt işlemleri sırasında isteğe bağlı hazırlık okumak istediğini belirterek isteğe bağlı hazırlık eğitimi alabilirler.
 
5. Üniversitenize özel yetenek sınavı ile yerleştim, İsteğe Bağlı hazırlık eğitimine nasıl kayıt yaptırabilirim?
Kazanmış olduğunuz Fakülte ya da Yüksekokula kayıt işlemleri sırasında isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almak istediğinizi belirten dilekçenizi vererek hazırlık eğitimine kayıt yaptırabilirsiniz.

6. Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci olarak kayıt oldum. İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfındaki öğrenimime ne zaman başlayabilirim?
Üniversite’ye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt oldukları bölümlere göre Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından Türkçe yeterlik belgelerine göre Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi'ne (BÜ-TÖMER) ya da Yabancı Diller Yüksekokulu’na yönlendirilir. Türkçe yeterliği olmayan öğrenciler ilk eğitim-öğretim yılında BÜDEM'e devam ederler. BÜDEM’de başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu’na başvurarak isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflarına kayıt olabilirler.
 
7. Hazırlık sınıfına kayıtlı değilim fakat derslere girebilir miyim?
Dersleri sadece hazırlık programına kayıtlı öğrenciler takip edebilirler.

8. Üniversitenizde yüksek lisans öğrencisiyim. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alabilir miyim?
Lisansüstü öğrencilerin ön kayıt işlemleri sırasında hazırlık eğitimi görmek istediklerine dair dilekçe ile başvuru yapmaları halinde isteğe bağlı hazırlık eğitimi alabilir.
 
9. Yabancı Diller Bölümü hazırlık eğitiminin süresi nedir?
Yabancı Diller Bölümü İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitiminde normal eğitim süresi 1 (bir) akademik yıldır. Bu bir yılın sonunda başarılı olan ve olamayan öğrenciler takip eden akademik yılın başında Üniversite’deki programlarında derse başlarlar; Zorunlu Hazırlık Eğitimi olan bölümlerin öğrencilerinden başarılı olamayanlar ise bir yıl daha hazırlık eğitimi almalıdırlar. İsteğe bağlı hazırlık programı öğrencilerinden başarısız olan öğrencilere bir sonraki sene başında İngilizce Yeterlik Sınavı hakkı tanınır.

10. İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri için oryantasyon programına katılmak zorunlu mudur?
Evet, zorunludur. Oryantasyon Programında Hazırlık Eğitimi ile ilgili detaylı bilgiler verdiğinden, programa katılım kesinlikle zorunludur. Bilmeniz gereken tüm bilgiler oryantasyon günlerinde çok detaylı olarak verilecek ve öğrencilerimizin merak ettiği tüm sorular cevaplandırılacaktır. Oryantasyona katılmadığınız takdirde bilmeniz gereken akademik konulardan ve yükümlülüklerinizden yoksun kalabilirsiniz. Oryantasyon Programı tarih ve saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden ilan edilecektir.

11. İngilizce Hazırlık Eğitimi için ders kayıt işlemleri yaptıracak mıyım?
Hayır, İngilizce Hazırlık Eğitimi için herhangi bir kayıt işlemi yaptırmanız gerekmemektedir. Bartın üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden duyuruları takip ediniz, zorunlu hazırlık sınıfı olan öğrenciler için hazırlık sınıfını geçmeniz durumunda bölümünüze gidip ders kayıt işlemlerini kendiniz yaptırmanız gerekmektedir.

12. Orta öğretimimi yurt dışında tamamladım. Hazırlık sınıfından muaf olabilir miyim?
Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin muafiyete ilişkin maddesi uyarınca, en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,  ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olan öğrencilerin, bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri halinde, Yönetim Kurulu kararı ile Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar ve öğrencilik hakkı elde ettiği lisans/önlisans programına başlarlar.

13. Akademik yıl içerisinde hazırlık sınıfından muaf olabilir miyim?
Evet. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için geçerli kabul edilen sınavlara girilmesi ve gerekli puanın alınması şartıyla, dönem içerisinde de muaf olunabilir.

14. Daha önce girmiş olduğum yabancı dil sınavları var. Bunları ibraz ederek zorunlu hazırlık sınıfından muaf olabilir miyim?
ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavları ile YÖK tarafından bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına ait belgelerle (bu belgenin son beş yılda alınmış olması kaydıyla) muafiyet başvurusunda bulunabilirsiniz.  Belgelerin ibrazının son tarihleri için https://ydyo.bartin.edu.tr/ adresindeki duyuruları takip ediniz.

15. Zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muaf olabilmek ya da dönem içinde hazırlık sınıfını geçebilmek için İYS’ye (İngilizce Yeterlilik Sınavı) eşdeğer sınavlardan en az kaç puan almam gerekir?
 
İYS’ye eşdeğer kabul edilen bazı sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar şöyledir:
 
YÖKDİL/YDS/ E-YDS: 75       TOEFL IBT:  90        PTE Akademik: 75      

16. İngilizce  Yeterlik (Muafiyet) Sınavı nedir?
İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavı, akademik yılın başında yapılan ve üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önceki yıllarda üniversiteye kayıt yaptırmış ancak hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayamamış öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için girdikleri sınavdır.

17. Sınava girerken yanımda bulundurmam gereken evraklar nelerdir?
Yanında güncel fotoğraflı kimlik belgesi (Kimlik, pasaport, ehliyet, Bartın Üniversitesi Öğrenci Kimlik kartı) olmayan öğrenciler sınava kabul edilmezler.

18. Zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi olan bir bölüm kazandım. İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavına girmek zorunda mıyım?
Eğer hazırlık okumak istemiyorsanız İngilizce Yeterlik (Muafiyet) mutlaka girmek zorundasınız. 

19. Türkçe eğitim veren bir bölüm kazandım. “İsteğe bağlı hazırlık okumak istemiyorum” işaretledim. Yine de Seviye Tespit Sınavına girmek zorunda mıyım?
Hayır, gerek yoktur. Doğrudan bölümünüze kayıt yaptırınız.

20. Türkçe eğitim veren bir bölüm kazandım. “Hazırlık okumak istiyorum” işaretledim. Yine de Yabancı Diller Yüksekokuluna gelip dilekçe vermem ya da başvuru yapmam gerekiyor mu?
Hayır, gerek yoktur.

21. Zorunlu hazırlık olan bir bölümü kazandım. Muafiyet Sınavını geçersem hazırlık yükümlülüğüm var mı?
Hayır. İngilizce Yeterlik (Muafiyet)  Sınavında başarılı olmuş olan öğrenciler doğrudan bölümlerine kayıt yaptırırlar.

22. Zorunlu hazırlık olan bir bölümü kazandım. Muafiyet Sınavında başarılı oldum ama İngilizce Hazırlık eğitimi almak istiyorum. Hazırlık sınıfında okuyabilir miyim?
Hayır. İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavında başarılı olduktan sonra öğrencilerimizin eğitimlerine bölümlerinde devam etmeleri gerekmektedir.

23. Ders saatlerini ve sınıfımı nereden öğrenebilirim?
Ders saatleri ve sınıflar, akademik yılın başlamasından hemen önce, Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden ilan edilir.

24.Hazırlık sınıf listeleri ilan edildikten sonra sınıf değişikliği yapılabilir mi?
Hayır. Öğrencilerin seviye tespit sınavı sonucunda yerleştirildiği sınıflarında değişiklik yapılmaz. Ancak öğrencilerin sınavlarda göstermiş oldukları başarılar baz alınarak gerek görülmesi durumunda dönem içerisinde sınıf değişikliği yapılır.

25. İngilizce Hazırlık Programı’nda derslere devam zorunluluğum var mı?
Evet, İngilizce Hazırlık Programında bir sene için en az %85 oranında devam zorunluluğu vardır. Üniversitemizin sportif ve kültürel etkinliklerine katılım zorunluluğundan kaynaklanan uzun süreli devamsızlıkların kabulü Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bunun dışında kalan raporlar öğrencinin devamsızlık süresinden düşülmez. Devamsızlıktan kalan öğrenciler dönemin geri kalanındaki hiçbir sınava giremez.

26.
Devamsızlık sınırını aşarsam İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir miyim?
Hayır, %85 devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler Bahar dönemi sonunda yapılan final sınavına ve bir sonraki sene Eylül döneminde yapılan İYS’ye giremezler.
 
27. İlk senemde zorunlu İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayamadım. Okulla ilişiğim ne zaman kesilir?
Bu öğrenciler için Bartın Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin Yabancı Dil Yeterliği Değerlendirme ile ilgili 10. maddesinde belirtilenler geçerlidir:
10.2 Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
10.3 Zorunlu yabancı dil eğitiminde azami eğitim süresini tamamlamasına rağmen başarısız olarak ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içerisinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav sonunda başarılı olanların programlarına kayıtları yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

28. Bir sene isteğe bağlı programda İngilizce Hazırlık eğitimi aldım ve bir senenin sonunda başarısız oldum. Bir sonraki akademik sene başında bölümüme başlayabilir miyim?
Evet. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi alan öğrenciler eğitim aldıkları akademik seneyi başarılı tamamlayamasalar da bir sonraki sene bölümlerine devam ederler.

29. İngilizce Hazırlık Sınıflarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için bir sertifika söz konusu mu?
Başarılı öğrencilerimize sertifikaları üniversitemizden mezun olurlarken alacakları diplomaya ek olarak verilir.

30. Sağlık Raporu devamsızlıktan sayılır mı? Mazeret sınavına girebilir miyim?
Sağlık raporları devamsızlıktan sayılmaz. Sağlık raporları nedeniyle sadece ARASINAV için mazeret talebinde bulunulabilir. Bunun için 3 iş günü içinde Öğrenci İşlerine dilekçe ve raporlar teslim edilmelidir. Diğer sınavlar ve ya ölçme değerlendirme öğeleri için herhangi bir mazeret sınavı ya da değerlendirmesi yapılmaz.

31. Sınav sonuçlarımı ve devamsızlık durumumu nasıl takip edebilirim?
Üniversite kayıt işlemleri sırasında size temin edilmiş olan UBYS kullanıcı adı ve şifresi ile öğrenci otomasyon sistemine girerek sınavlardan almış olduğunuz notları ve devamsızlık durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

32. Sınav sonuçlarına itiraz nasıl ve ne zaman olur?
Sınav sonuçlarına itiraz, notların duyurulmasını takip eden üç iş günü içerisinde dilekçe ile YDYO Öğrenci İşlerine yapılır. İtiraz Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili koordinatörlüğe iletilir. Sınav sonuçlarına itiraz koordinatörlük tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse sınav notunda bir hafta içinde gerekli düzeltme yapılır. Daha önce itiraz edilen ve ilgili koordinatörlük tarafından incelenen sınavlar için yapılan itiraz değerlendirmeye alınmaz.

33. Hazırlık sınıfının yaz okulu var mı?
Yüksekokulumuzda hazırlık sınıfları için yaz okulu, yönergedeki şartlar sağlandığı müddetçe açılabilmektedir.