image/svg+xml
image/svg+xml

Birim Kalite Komisyonu


Görevi

Adı Soyadı

Başkan

Öğr. Gör. Murat KÖROĞLU

Üye

Öğr. Gör. Koray TİRYAKİ

Üye

Öğr. Gör. Süheyda SARIKAYA

Üye

Öğr. Gör. Niyazi Alkan AY

Üye

Öğr. Gör. Nurcan TOPAL KAYA

Üye

Öğr. Gör. Hüma Tuğçe YÜCELLİ

Üye

Öğr. Gör. İbrahim KAYACAN

Üye

Öğr. Gör. Burçin KEF

Üye

Öğr. Gör. Şirin ORAL

Üye

Yüksekokul Sekreteri Leyla AYDIN

Üye

Bilgisayar İşletmeni Onur KÖMÜRCÜ

Üye

Öğrenci Temsilcisi Elif ÖZAKTAŞ

Üye 

Öğrenci Temsilcisi Alperen KABACANKALİTE KOMİSYONU GÖREVLERİ

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve internet sayfasında paylaşmak,

Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak ve dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.