image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

MİSYONUMUZ
Mezunlarımızın niteliklerini geliştirecek, kaliteli ve yenilikçi bir İngilizce öğretim programı sunmak, Okuma, yazma, dinleme ve konuşmada İngilizce'yi bir iletişim aracı olarak kullanabilen yaratıcı, dinamik ve etkin bireyler yetiştirmek, Öğrencilerimizde yaşam boyu öğrenme isteği ve becerisi yaratmak, Öğrencilerimizin kendi kendine öğrenme alışkanlıklarını geliştirecek becerileri kazandırmak.


VİZYONUMUZ
Öğrencilerimizin gelecekte iş dünyasında başarılı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla onların İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik bir öğretim programı geliştirmek ve uygulamak.


TEMEL DEĞERLERİMİZ
Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu;

  • İnsana ve Doğaya Saygıyı,
  • Hakkaniyeti ve Hoşgörüyü,
  • Etik Değerlere Bağlılığı,
  • Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği,
  • Akademik Düşünceyi ve Özgürlüğü
  • Sosyal Sorumluluğu,
  • Girişimciliği ve Yenilikçiliği,
  • Katılımcılığı,
  • Yurttaşlık Bilinci ve Dayanışmayı,
  • Ekip Çalışmasını,

ilke edinmiştir.