image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Şeması Dökümanları


İAŞ-0003 Yabancı Uyruklu Öğretim Alımı Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0004 Yabancı Uyruklu Öğretim Görev Süresi Uzatımı İş Akış Şeması
İAŞ-0006 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0011 Bölüm ve Kurul Toplantıları İş Akış Şeması
İAŞ-0012 Anabilim Dalı Kurul Toplantıları
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0014 Görev Süresi Uzatma İş Akışı
İAŞ-0015-1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Atama
İAŞ-0017- Ders görevlendirme işlemleri. (Kurum içi ve kurum dışı 40a, 40b, 40d-31. madde)
İAŞ-0018- Derece ve Kademe Terfi işlemleri
İAŞ-0019- Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0020- Aylıksız İzin İşlemleri
İAŞ-0021- Atama İşlemleri Gerçekleşenlerin İşlemleri
İAŞ-0025- Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0026- Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri
İAŞ-0027- Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri
İAŞ-0030- Askerlik İşlemleri Ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri
İAŞ-0031- Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0034- Gelen Giden Evrak Kayıt Ve Posta İşlemleri İş Akış
İAŞ-0035- İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036- İmza Ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037- İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040- Kurum Kimlik Kart İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0041- Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0042- Mevzuat İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043- Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0044- Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045- Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0046 Açıktan Ve Yeniden Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0047- Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri
İAŞ-0048- İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri
İAŞ-0049- Kadro İptal – İhdas, Birim Kadro Tenkis – Tahsis, Dolu - Boş Derece Ve Unvan Değişikliği, Kullanma İzni İle İlgili İşlemler
İAŞ-0050- Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
İAŞ-0051- Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
İAŞ-0052- Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri
İAŞ-0053- Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim İntibak İşlemleri
İAŞ-0054- Tazminat Ve Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması
İAŞ-0055- Vekalet İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0056- Aday Memurların Asaletinin Tasdik Edilmesiyle İlgili İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0057- Arşivleme İşlemleri ve Yeni Dosyaların Açılması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0060- Aday Memur İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0061 Eğitim-Öğretim Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet Ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı Ve Ders İçerikleri Güncelleme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders İçeriği İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları Ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması
İAŞ-0089-Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Çalıştırma İş Akış Şeması
İAŞ-0090-Katkı İadeleri Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0100-Doğrudan Temin İş Akışı
İAŞ-0102-Yurt İçi Ve Yurt Dışı Yolluk Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0104 Bütçe İptal İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0105 Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0106 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0109 Ödenek Aktarma İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0110 Ödenek Ekleme Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0111 Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlıma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0113 Tenkis Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0114 Yatırım Bütçesi Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0115 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0116 Yatırımların Dönemsel İzlenmesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0117 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0118 %10 Doğrudan Temin Limitlerinin Tespiti İş Akış Şeması
İAŞ-0119 Aylık Nakit Talebi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0120 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0122 Hassas Görevler Listesinin Güncellenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0123 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu’nun Hazırlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0124 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Altı Aylık Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0125 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Oluşturulması İş Akış Şeması
İAŞ-0128 Strateji Geliştirme Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejilerin Belirl İş Akış Şeması
İAŞ-0129 Stratejik Plan Durum Analizi İş Akış Şeması
İAŞ-0130 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi İş Akış Şeması
İAŞ-0131 Stratejik Plan Geleceğe Bakışın Belirlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0132 Stratejik Plan Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0133 Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0134 Avans ve Kredilerin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0137 Ek Ders Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0138 Hurda Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0139 İcra-BES-Nafaka-Sendika-Kefalet-SGK-Emsan Kesintisi İş Akış Şeması
İAŞ-0140 Kamu Zararı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0141 Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0143 Ödeme İşemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0145 Taşınır Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0146 Taşınır Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0149 Tüketim Malzemelerinin Dönem Çıkış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0151 Yolluk Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0154 Yan Ödeme Cetvelleri İş Akış Şeması
İAŞ-0170 Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım İşleri İş Akış Şeması
İAŞ-0177 E-posta açma şifre sıfırlama iş akışı
İAŞ-0178- Kartlı Geçiş Sistemi İş Akış Şeması
İAŞ-0179- Sistem ve Network Arızaları İş Akış Şeması
İAŞ-0180- Teknik Servis İş Akış Şeması
İAŞ-0181- UBYS Yeni Kullanıcı Tanımı ve Şifre Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0218 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 31. maddesi)
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 40 d maddesi)
İAŞ-0223 Ortak Dersler Sınav Programı Hazırlama
İAŞ-0224 Ortak Dersler Sınavların Gerçekleştirilmesi
İAŞ-0226 Zorunlu Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0250 Ambar Devir Ve Sayım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0251 Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması
İAŞ-0252 Sayım Ve Sonrasında Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0253 Tüketim Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0254 Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0256 Bağış Veya Yardım Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Zimmete Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0258 Satın Alınan Taşınırların Girişi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0273 Birim Gelen-Giden Evrak Kaydı-Sevki (KEP) İş Akış Şeması
İAŞ-0276 Banka Promosyonu Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0279 Sağlık Raporu İş Akış Şeması