image/svg+xml
image/svg+xml

Hedefler


Yabancı Diller Yüksekokulu’nun amaçları öğrencilerin;
  • Yabancı dilleri konuşurken ve yazarken uygun kelimeleri ve yapıları etkin olarak kullanabilmesi ve böylelikle etkili iletişim kurabilmesi,
  • Kişisel ilgi alanları ile ilgili konularda ders içi ve ders dışında yapılan yabancı dil konuşmaları anlayabilmesi, bu konuşmalara katılabilmesi, kişisel duygu, düşünce ve deneyimlerini ayrıntılarıyla anlatabilmesi,
  • Günlük bir konuşmayı takip edebilmesi, konuşulan konuların ana hatlarını takip edebilmesi, bilgi toplaması ve fikir oluşturması gibi çeşitli amaçlar için yabancı dil dinleme yapabilmesi
  • İlgi duyduğu alanlarla ilgili basit teknik metinleri okuyabilmesi ve onlardan bilgi toplayabilmesi,
  • Duygular, deneyimler, olaylar, istekler ve planlar hakkındaki uzun kişisel mektupları ve mesajları ve kısa iş mektubu gibi resmi yazışmaları anlayabilmesidir.