image/svg+xml
image/svg+xml

Birim Koordinatörlükleri

BARÜ Yabancı Diller Yüksekokulu altında görev yapmakta olan akademik personelimiz tarafından öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve personelin mesleki gelişimlerinin sağlanması için 3 farklı birim bulunmaktadır. Bunlar;

  • Ölçme-Değerlendirme Birimi
  • Program Geliştirme Birimi
  • Mesleki Gelişim Birimi

Aşağıda birimlerde görevli akademik personeli ve birimin görevleri yer almaktadır. 


Ölçme-Değerlendirme Birimi

Adı Soyadı

Görevi

Öğr. Gör. Süheyda SARIKAYA

Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Zafer TAKIR

Üye

Öğr. Gör. Şirin ORAL

Üye

Öğr. Gör. İbrahim KAYACAN

Üye

Öğr. Gör. Serap DURMUŞ

Üye


Ölçme-Değerlendirme Biriminin Görevleri:
Ölçme-Değerlendirme Birimi, İngilizce Hazırlık Okulu’nun bir akademik yıl içindeki tüm sınavlarının planlanmasından, yazılmasından, yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. Bu sınavlar yerleştirme sınavları, muafiyet sınavları, vizeler ve küçük sınavlardır. Program Geliştirme Koordinatörlüğü ve Yüksekokulumuz öğretim elemanları ile koordineli çalışarak nesnel, güvenilir ve geçerliliği yüksek sınavlar hazırlar.


Program Geliştirme Birimi


Adı Soyadı

Görevi

Öğr. Gör. Hüma Tuğçe YÜCELLİ

Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Nurcan TOPAL KAYA

Üye

Öğr. Gör. Burçin KEF

Üye

Öğr. Gör. Niyazi Alkan AY

Üye

Öğr. Gör. Sevcan AKYILDIZ

Üye


Program Geliştirme Biriminin Görevleri:
Üniversitemizin kendini sürekli geliştiren ve yenileyen bir kurum olması itibarı ile Yüksekokulumuz İngilizce eğitim içeriğini ve kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi amaçlar. Program Geliştirme Birimi Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesi içinde yer alır ve bu anlamda önemli bir rol oynar. Bu birimin temel görevleri şunlardır.

  • Eğitim-öğretim yılı boyunca süren İngilizce hazırlık programının müfredatının hazırlanması ve geliştirilmesinden sorumludur.
  • Yüksekokul müfredatı içerisinde kullanılmasına karar verilen kitapları inceler ve eğitim felsefemizi göz önünde bulundurarak müfredatı tamamlayacak materyalleri planlar ve geliştirir.
  • Ölçme-Değerlendirme Koordinatörlüğü, idare ve öğretim elemanlarımızla koordineli olarak çalışarak öğrenci ihtiyaçlarını saptar, müfredatın felsefe ve amaçlarını göz önünde bulundurarak bu ihtiyaçları giderecek materyaller geliştirir.


Mesleki Gelişim Birimi

Adı Soyadı

Görevi

Öğr. Gör. Şirin ORAL

Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Zafer TAKIR

Üye

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali BAŞARAN

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ayşe ADIYAMAN

Üye


Mesleki Gelişim Biriminin Görevleri:

Meslek Gelişim Birimi (Teachers’ Professional Development Unit - TPDU) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2018-2019 Akademik yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Birim çalışmaları, yaşam boyu öğrenme kapsamında akademik personelimizin var olan bilgi, beceri ve tecrübelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Mesleki Gelişim Birimi;
Yeni göreve başlayan akademik personelin hizmet öncesi eğitimlerini ve oryantasyonlarını düzenler. Bu amaçla, göreve yeni başlayan hocalarımızın, yüksekokulumuzda hizmet veren tüm birimler tarafından bilgilendirilmesi için toplantılar düzenler ve sınıf gözlemleri için programı belirler. Göreve yeni başlayan hocalarımızın, ilk derslerine girmeden önce dersin işlenişi, ders materyallerinin kullanımı gibi konular hakkında fikir edinebilmesi için gönüllü deneyimli öğretim elemanlarının derslerine girerek gözlem yapmalarına imkân sağlayan planlamayı da Mesleki Gelişim Birimi gerçekleştirmektedir.

Öğretim elemanlarının mesleki anlamda kendilerinde geliştirmeye ihtiyaç duydukları konuları belirler ve gerekli hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenler. Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili güncel yaklaşımlar konusunda öğretim elemanları ile paylaşımda bulunarak tüm öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine destekte bulunur. 

İdare, tüm birimler ve tüm öğretim elemanlarımızın birim çalışmalarına katılım ve destekleri mevcut olup, birim faaliyetlerinin organizasyonu birim çalışanları tarafından yürütülmektedir: