image/svg+xml
image/svg+xml

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  KALİTE POLİTİKASI

     Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu derslerinde, öğretim metodlarında, personel eğitiminde, personel ve öğrenci performans değerlendirmesinde, değerlendirme yöntemlerinde ve kaynaklarında misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında bir eğitim politikası uygulamaktadır. Kalite politikamız her bir öğrencinin akademik gereksinimlerinin öğrenme programı tarafından karşılanmasını ve sonuçların okulun hedeflerine yönelik olmasını sağlamaktadır.

     Yüksekokulumuz kaliteli bir eğitim vermek ve okulumuzun yabancı dil öğretiminde uluslararası standartlarla tam bir uyum içinde olması adına sürdürülebilir değerlendirme çalışmalarının yanısıra öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar yapmaktadır. Yüksekokulumuz öğrencilerine yüksek kalitede İngilizce eğitimi sunarak onların dil bilinç ve bilgilerini iyileştirmek ve onları fakültelerine geçtiklerinde kendilerine gerekli olacak İngilizce dil becerileriyle donatmayı hedeflemektedir. Yükekokulumuzda verilen eğitim-öğretimin amacı, öğrencilere kayıtlı oldukları programlardaki derslerini kolaylıkla takip edebilme, dersler ile ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilme, derslerin yazılı ve sözlü gereklerini yerine getirebilme ve ayrıca sosyal hayatta gerekli olan İngilizce iletişimi sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

      Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinde aşağıdaki hedefler doğrultusunda kalitesini geliştirmeyi hedeflemektedir;

       1. Öğrencilerin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde sağlayan eğitim-öğretim faaliyeti sağlamak.

       2. Öğretim ve değerlendirme standartlarını arttırmak.

       3. Öğrenci ve öğretmen öz-kontrolünü geliştirmek.

       4. Okulun yönetim sistemlerini geliştirmek.

       5. Mesleki gelişim olanaklarını arttırmak

       6. Kalite güvencesini sağlamak

       7. Akademik, idari personelin  ve öğrencilerin kalite güvence süreçlerinde  aktif rol almalarını sağlamak